ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 120

Kiraman Katibin

Kirâman Kâtibîn merupakan dua malaikat yang terletak di bahu kanan dan kiri setiap makhluk-Nya. Menurut syariat Islam, jika ada seseorang yang melakukan amal yang lebih dominan, maka ia akan dihantar berdasarkan perbuatan semasa hidupnya di dunia ...

Munkar dan Nakir

Malaikat Munkar dan Nakir dalam eskatologi Islam adalah dua Malaikat yang menanyakan atau menguji keyakinan diri orang yang telah mati di alam barzakh. Menurut ajaran Islam, setelah kematian dari setiap jiwa akan menuju ke alam barzakh atau secar ...

Nabi Isa a.s.

Untuk kisah mengenai Nabi Isa dari perspektif agama Kristian, sila lihat Jesus Christ. Isa merupakan seorang nabi yang penting dalam agama Islam. Dalam Kitab Suci Al Quran, ia digelar Isa ibni Maryam atau Isa al-Masih. Kata ini diperkirakan beras ...

Nabi Muhammad SAW

Muhammad bin Abdullah) merupakan nabi dan rasul yang terakhir bagi umat Islam. Lebih dikenali sebagai Muhammad atau Nabi Muhammad, baginda juga adalah pemimpin yang menyatukan Semenanjung Arab kepada satu tatanegara di bawah pemerintahan Islam. M ...

Qarin

Qarīn adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada malaikat dan jin dari yang mendampingi setiap manusia. Istilah ini digunakan didalam Al-Quran dan dikatakan bahawa Qarin itu mengikuti manusia sejak seseorang manusia itu dilahirkan sehingg ...

Sangkakala dalam Islam

Suatu alat tiupan seumpama serunai akan ditiup oleh Malaikat Israfil sebelum Hari Kiamat menurut ajaran Islam berdasarkan hadis nabawi disampaikan Nabi Muhammad mengenai kejadian ini; catatan hadis disebut ini sering memberi nama Sur. Diriwayatka ...

Sirat-al-Mustaqim

Al-Sirat al-Mustaqim, atau Al-Sirath sahaja, ialah satu istilah dalam agama Islam yang berasal dari bahasa Arab yang secara harfiahnya bererti "jalan yang lurus". Frasa ini tercantum pada Surah Al-Fatihah ayat 6-7 yang berbunyi: Tunjukilah kami j ...

يأجوج ومأجوج

Ya’juj dan Ma’juj / Yakjuj dan Makjuj / atau Gog dan Magog dalam tradisi Ibrani adalah sebutan yang muncul dalam kitab suci umat Islam, al-Quran serta kitab-kitab agama lain mengenai sekelompok manusia yang memiliki kekuatan sebagai perosak dan p ...

Zabaniah

Istilah Zabaniah dalam surah al-Alaq ayat 18 memang sebahagian besar ditafsirkan sebagai nama diri dari malaikat yang diancamkan Allah bagi mereka yang menghalangi seseorang melakukan Solat, akan tetapi A. Hassan dalam Tafsir al-Furqonnya menterj ...

Zaqqum

Zaqqum adalah sebatang pokok yang dipercayai umat Islam tumbuh di Jahannam. Para penghuninya dipaksa memakan Adh-Dhari, buah pahit pokok ini, untuk memperhebat lagi azab mereka. Para Khatiun itu cuma boleh memakan buah tersebut atau Ghislin. Buah ...

Fiqah

Fiqah menurut bahasa bererti mengetahui dan memahamkan. Menurut istilah, ia adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syarak yang diambil dari al-Quran dan sunah Nabi Muhammad secara penelitian yang mendalam iaitu dengan jalan ijtihad dan i ...

Al-Risalah

Kitab Al-Risalah atau nama penuhnya Kitab ar-Risāla fī Usūl al-Fiqh ialah sebuah kitab berkaitan fiqah Islam oleh Muhammad bin Idris al-Syafii.

Amar makruf nahi mungkar

Amar makruf dan nahi mungkar berasal daripada peristilahan ayat al-Quran yang bermaksud "mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran". Mengajak kebaikan ialah mengajak manusia kepada Allah atau mentaati perintah Allah. Amar makruf nahi mung ...

Azan dan Iqamat

Azan أَذَان ; juga bang dalam sesetengah dialek adalah satu lafaz khusus yang diamalkan oleh penganut agama Islam sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu supaya orang-orang Mukmin boleh diseru supaya bergesa berkumpul untuk meng ...

Baiat

Baiat / Baiah / Baiah Bahasa Arab: بيعة ‎ atau بَيْعَة ialah perjanjian untuk memberi ketaatan. Orang yang berbaiat ialah seolah-olah ia membuat janji setia untuk menyerahkan dirinya dan urusan kaum Muslimin kepada khalifah. Ia tidak akan melangg ...

Hudud

Hudud merupakan konsep Islam yang berasaskan al-Quran dan Hadis yang menakrifkan "jenayah terhadap Allah". Antaranya adalah jenayah zina, mukah, kehomoseksualan, qazaf, murtad, pengambilan khamar, bughat, penyamunan dan pencurian. Dalam hukum Isl ...

Istihlal

Istihlal استحلال istihlāl, "pembolehan" dalam fikah bermaksud menghalalkan sesuatu yang disyariatkan haram. Ia adalah perkara yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam kerana mengubah syariat yang telah ditetapkan Al-Quran dan sunah. Perkataan "i ...

Istihsan

Istihsan Arab: اِسْتِحْسَان ialah sumber hukum dalam agama Islam untuk mengambil hukum yang terbaik daripada kalangan mujahid setelah dipertimbangkan kebaikan serta keburukannya. Dari segi bahasa, ia bermaksud menganggap baik. Ulama Islam dapat m ...

Jenis air untuk bersuci dalam Islam

Rencana ini adalah mengenai air dari segi kegunaan untuk bersuci dalam Islam. Untuk melihat gambaran umum mengenai air, sila lihat Air. Agama Islam meletakkan air sebagai suatu benda yang suci lai-lagi dalam kalangan penganut Muslim untuk melaksa ...

Allamah

Seorang Allamah, juga dieja Allameh dan Allama, adalah gelaran hormat didukung hanya oleh para cendekiawan yang tertinggi fikiran, jurisprudens, dan falsafah Islam. Sementara biasanya digunakan sebagai suatu penghormatan dalam Syiah Ithnāashariyy ...

Haji (gelaran)

Haji merupakan gelaran hormat yang diberikan kepada seseorang Muslim yang berjaya menunaikan ibadat haji di Makkah. Gelaran ini diletakkan sebelum nama seseorang. Ia berasal daripada perkataan bahasa Arab, hājj, yang merupakan partisipel aktif ke ...

Hujjatul-Islam

Hujjat al-Islam adalah gelaran kehormatan yang bermaksud atap Islam, diberikan kepada tokoh Imamiyyah/Jaafariyah Syiah. Ia berasal daripada idea gelaran mujtahid, tetapi sejak permulaan abad kesembilan belas, nama ini berubah dan digunakan semua ...

Marja (Syariat Islam)

Marjaʿ, juga digelar marja-i taqlid atau marja dini, secara harfiah bermakna "Sumber untuk Meniru/Mengikut" atau "Rujukan Keagamaan". Ia adalah label yang diberikan pada pihak berkuasa Syiah, seorang Ayatollah Agong dengan kuasa untuk membuat kep ...

Mufti

Mufti adalah seorang ahli hukum Islam yang berkelayakan untuk mengeluarkan pendapat yang tidak terikat mengenai hukum syarak. Perbuatan mengeluarkan fatwa disebut iftāʾ. Mufti dan fatwa mereka memainkan peranan penting sepanjang sejarah Islam, me ...

Sheikh ul-Islam

Sheikh ul-Islam adalah gelaran untuk tokoh yang mempunyai pengaruh besar dan bertaraf ulama. Gelaran ini diberikan kepada mereka yang mengkaji Al-Quran, mempunyai ilmu yang banyak mengenai falsafahnya, mampu membandingkan pendapat berbeza dari ul ...

Syeikh

Syeikh, juga ditulis Sheik, Cheikh, Sheik, Shaykh, Shaikh, Sheekh, Sheyh, Šeih, Seyh dan kelainan lain ; j. شيوخ ‎ shuyūkh), ialah suatu perkataan atau istilah hormatan dalam bahasa Arab yang secara harfiahnya bererti "sarjana". Ia lazimnya digun ...

Glosari Fiqh

Glosari Fiqh ini menyenaraikan istilah-istilah yang digunakan dalam Ilmu Fiqh untuk memudahkan pembaca memahami istilah-istilah berkenaan. Ia mengandungi bidang-bidang: Fiqh Ibadat, Fiqh Muamalat, Fiqh Munakahat, Fiqh Jinayat, Fiqh Qada

Senarai istilah Islam dalam bahasa Arab

Senarai berikut mengandungi konsep yakni yang dipemerolehan dari kedua-dua tradisi Islam dan Arab, dimana telah diekspresikan sebagai perkataan dalam bahasa Arab. Tujuan utama untuk senarai ini adalah untuk menyahkaburkan ejaan berganda, untuk me ...

Hadis

Hadis dalam Islam penggunaan agama sering diterjemahkan sebagai "tradisi kenabian", bermakna korpus laporan ajaran, perbuatan dan perkataan para nabi Islam Muhammad. Kesusasteraan hadis telah disusun daripada laporan lisan yang berada dalam edara ...

Al-Istibsar

Al-Istibsar adalah kutipan Hadis, oleh ulama Hadis terkenal Syiah Imam Dua Belas Abu Jafar Muhammad Ibn Hassan Tusi, yang dikenali sebagai Shaykh Tusi. Kerja-kerja ini termasuk di dalam The Four Books of Shia Islam. Ia termasuk subjek yang sama s ...

Al-Mustadrak ala ash-Shahihain

Al-Mustadrak ala ash-Shahihain adalah koleksi lima hadith yang ditulis oleh Hakim al-Nishapuri. Beliau menulis pada tahun 393 H 1002-1003 CE, ketika berusia 72 tahun. Ia mengandungi 9045 hadis. Dia mendakwa semua hadith di dalamnya adalah sahih m ...

Arbain Nawawi

Arbain Nawawi atau Al-Arbain An-Nawawiyah merupakan kitab kecil seukuran buku saku yang memuat empat puluh dua hadits pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Arbain berarti empat puluh namun sebenarnya terdapat empat puluh dua hadits yang termuat ...

Kitab Sulaim bin Qays

Kitab Sulaim bin Qays adalah koleksi Shia Hadis tertua oleh Sulaim bin Qays, yang mempercayakannya kepada Aban ibn abi-Ayyash. Menurut Shia, buku itu "telah mendapat pengesahan daripada lima Imam yang tidak dapat diterima." Penulis meneliti dan m ...

Bulugh al-Maram

Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, penterjemahan: Pencapaian Objektif Menurut Bukti-bukti Ordonansi oleh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani adalah kumpulan hadis yang khusus mengenai perundangan Shafii. Genre ini dirujuk dalam bahasa Arab sebagai ...

Enam kitab hadis utama

Enam kitab hadis utama merujuk kepada koleksi hadis oleh cendekiawan Muslim yang dibukukan kira-kira 200 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. dan atas inisiatif mereka, menghimpun Hadis baginda. Himpunan ini kadangkala digelar sebagai Al- ...

Kutipan Besar Pemalsuan Tradisi

Kutipan Besar Pemalsuan Tradisi, Adalah koleksi direka hadith yang dikutip oleh Abul-Faraj ibn al-Jawzi untuk kritikan.

Hadis Ahad

Hadis Ahad ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang perawi sahaja, khasnya di tingkatan pertama, yakni tingkatan para sahabat. Ini berbeza dengan Hadis Mutawatir di mana ia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejuml ...

Hadis Dhaif

Hadis Dhaif ialah hadis yang tidak diketahui periwayat atau pun periwayatnya tidak bersifat seperti periwayat Hadis Sahih atau Hasan. Hadis Dhaif adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya, atau di antara sanadnya ada orang yang cacat. Cacat yan ...

Hadis Hasan

Hadis Hasan ialah hadis yang berhubung/bersambungan sanad dari permulaan hingga akhir dan periwayat-periwayat tersebut bersifat seperti Hadis Sahih, tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. Hadis Hasan, adalah hadis yang dari segi hafalan ...

Hadis Maudhuk

Hadis Maudhuk ialah hadis yang diriwayatkan oleh mereka dengan mendustakannya dari Nabi Muhammad s.a.w. pada halnya nyata tidak. Juga dikenali sebagai Hadis Palsu.

Hadis Mutawatir

Mutawatir ialah kata serapan bahasa Arab yang bermaksud "diturunkan daripada seorang ke seorang". Istilah ini digunakan dalam pengajian Ulum al-Quran dan Mustalah Hadith. Hadis Mutawatir ialah nas hadis yang diketahui/diriwayatkan oleh beberapa b ...

Hadis Sahih

Hadis Sahih ialah hadis yang berhubung/bersambungan sanad dari permulaan hingga akhir dan periwayat-periwayat tersebut bersifat berikut: Kuat Ingatannya Sejahtera dari kecederaan yang memburukkan Sejahtera dari keganjilan Adil Hadis Sahih perlu c ...

Istilah Hadis

Istilah hadis ialah himpunan istilah yang digunakan untuk menentukan sama ada boleh diterima atau tidak sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, dan juga tokoh-tokoh penting agama Islam. Istilah-istilah tertentu membezakan hadis yang ...

Jami Sahih

Jami Sahih adalah, bersamaan dengan Tartib al-Musnad, pengumpulan hadith yang paling penting untuk umat Ibadi. Ia telah disusun oleh Al-Rabi bin Habib Al-Farahidi dan kemudian dianjurkan dan disusun oleh Yusuf Ibrahim al-Warjilani. Perawi yang pa ...

Kategori Hadis

Kategori berbeza hadis telah digunakan oleh pelbagai ulama. Pakar dalam kajian hadis umumnya menggunakan dua istilah - taqrīr untuk kelulusan tersirat, dan khabar untuk kata-kata dan perbuatan yang ditakrifkan kepada Muhammad. Istilah taqrīr menu ...

Kritikan Hadis

Kritikan Hadis merujuk kepada kritikan yang ditujukan ke atas koleksi ahadis, iaitu koleksi laporan perkataan, tindakan, dan kelulusan senyap Islam Nabi Muhammad mengenai sebarang perkara. Kritikan itu menyerupai terutamanya sekitar keaslian lapo ...

Majma al-Zawaid

Majmau al-Zawaid wa Manba al-Fawaid adalah koleksi hadith sekunder yang ditulis oleh Ali ibn Abu Bakr al-Haythami. Ia menyusun hadis unik koleksi utama yang terdahulu.

Marfu

Marfu menurut bahasa merupakan isim maf’ul dari perkataan rafa’a, dan ia sendiri bererti" yang diangkat”. Suatu hadith itu dinamakan marfu’ kerana disandarkannya kepada yang memiliki kedudukan tinggi, iaitu Rasulullah. Hadits marfu adalah hadits ...

Muhaddith

Istilah/perkataan Muhaddith merujuk kepada pakar yang sangat tahu dan mampu menceritakan tentang sesuatu hadis secara profesional, juga mengetahui secara mendalam berkenaan rantaian penceritaan, dan juga merujuk kepada perawi sesuatu hadis yang m ...

Musannaf

Kutipan hadis Musannaf ditakrifkan oleh pengaturan kandungan mereka mengikut topik dan merupakan kategori utama dalam kelas semua karya tersebut. Secara etimologis, musannaf adalah zarah pasif Arab sannafa, yang bermaksud untuk mengatur mengikut ...