ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158

International Standard Serial Number

International Standard Serial Number atau Nombor Siri Piawaian Antarabangsa adalah nombor siri lapan digit yang digunakan untuk mengenal pasti penerbitan bersiri secara unik, seperti majalah. ISSN sangat membantu dalam membezakan antara siri deng ...

Kawalan kewibawaan

Dalam sains perpustakaan, kawalan kewibawaan adalah satu proses yang menganjurkan katalog perpustakaan dan maklumat bibliografi dengan menggunakan satu, nama berbeza tunggal untuk setiap topik. Ini satu-satunya gaya tajuk digunakan secara konsist ...

Sains perpustakaan

Sains perpustakaan adalah bidang antaradisiplin atau multidisiplin yang menggunakan amalan, perspektif, dan alat pengurusan, teknologi maklumat, pendidikan, dan bidang lain untuk perpustakaan ; pengumpulan, organisasi, pemeliharaan dan penyebaran ...

Sistem Pendokumenan Universiti

Sistem Pendokumenan Universiti adalah suatu sistem yang digunakan oleh perpustakaan-perpustakaan di institut pengajian tinggi dan univerisiti Perancis untuk mengenal pasti, menjejak dan menguruskan dokumen di dalam pemilikan mereka. Katalog terse ...

Penjelmaan aktif dan pasif

Dalam fizik dan kejuruteraan, penjelmaan aktif, atau penjelmaan alibi, ialah penjelmaan yang sebenarnya mengubah kedudukan fizikal sesuatu titik, atau jasad tegar, dan difahami juga dalam sistem koordinat yang daripadanya objek diperhatikan. Seca ...

Rangkaian sosial

Rangkaian sosial ialah struktur sosial yang terdiri daripada suatu set pelaku sosial, set hubungan diadik, dan interaksi sosial yang lain antara pelaku. Perspektif rangkaian sosial menyediakan satu set kaedah untuk menganalisis struktur keseluruh ...

Sistem kawalan

Sistem kawalan merupakan alat atau satu set alat yang mengurus, mengarah atau mengawal atur tingkah laku sesuatu alat yang lain. Terdapat dua jenis sistem kawalan, iaitu get logik dan kawalan suap balik atau linear.

Sosiologi ekonomi

Sosiologi ekonomi ialah kajian tentang sebab sosial dan kesan pelbagai fenomena ekonomi. Bidang ini boleh dibahagikan secara luas ke dalam tempoh klasik dan kontemporari, yang dikenali sebagai "Sosiologi ekonomi baru". Tempoh klasik amat tertumpu ...

Kognisi

Dalam bidang sains, kognisi adalah segugusan proses mental yang mencakupi perhatian, ingatan, penghasilan dan pemahaman bahasa, pembelajaran, penaakulan, penyelesaian masalah, dan pembuatan keputusan. Kognisi dikaji oleh pelbagai bidang seperti p ...

Kognisi sosial

Kognisi sosial ialah pengekodan, penyimpanan, pendapatan semula, dan pemprosesan maklumat di dalam otak, yang berkaitan dengan konspesies.

Minda

Minda ialah satu set kebolehan kognitif termasuk kesedaran, persepsi, pemikiran, pertimbangan, bahasa dan ingatan. Ia biasanya ditakrifkan sebagai kebolehan berfikir dan kesedaran sesuatu entiti.

Psikolinguistik

Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-mulanya merupakan usaha- ...

Teori minda

Teori minda ialah kebolehan untuk keadaan mental sifat - kepercayaan, niat, keinginan, lakonan, pengetahuan, dll. - kepada diri sendiri dan lain dan untuk memahami bahawa yang lain mempunyai kepercayaan, keinginan, dan niat yang berlainan daripad ...

Robert Boyle

Robert Boyle merupakan ahli falsafah semulajadi, ahli kimia, fizik, pencipta, dan pakar sains budiman, juga dikenali bagi penulisannya dalam teologi. Beliau paling dikenali bagi mencipta formula bagi hukum Boyle. Sungguhpun kajian dan falsafah pe ...

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel merupakan seorang ahli falsafah Jerman, salah seorang pencipta Idealisme Jerman. Falsafah Hegel menjadi pengaruh banyak pemikir dan penulis dengan pendapat yang tersendiri. Karl Barth menyatakan beliau sebagai Aquina ...

Immanuel Kant

Immanuel Kant ialah seorang ahli falsafah Jerman yang dianggap sebagai salah satu daripada pemikir Eropah moden yang terpengaruh, serta ahli falsafah terutama yang terakhir dalam Zaman Pencerahan.

Biologi pemuliharaan

Biologi pemuliharaan adalah pengurusan alam dan biodiversiti Bumi dengan tujuan melindungi spesies, habitat mereka, dan ekosistem daripada kadar kepupusan yang berlebihan dan hakisan interaksi biotik. Ini adalah lukisan subjek disiplin ilmu tenta ...

Empirisisme

Empirisisme adalah suatu aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman. Dengan itu, ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh ...

Idealisme

Idealisme adalah istilah yang pertama kali digunakan dalam dunia falsafah oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Dia menerapkan istilah ini untuk pemikiran Plato, sambil membandingkan materialisme Epicurean. Istilah idealisme adalah sekolah falsafah ...

Deria

Deria atau indera bererti cara pencerapan secara fisiologi. Deria dan fungsi, pengelasan dan teorinya dikaji dalam pelbagai bidang, khususnya neurosains, psikologi kognitif, dan falsafah persepsi. Sistem saraf mempunyai sistem deria atau organ ya ...

Teknik saintifik

Teknik saintifik merupakan cara sistematik mendapatkan maklumat mengenai sifat saintifik atau untuk mendapatkan bahan atau keluaran yang diingini. Teknik saintifik boleh dibahagikan dalam pelbagai kumpulan, contohnya: Teknik penulenan contohnya b ...

Kromatografi cecair prestasi tinggi

Kromatografi cecair prestasi tinggi ialah suatu teknik kimia analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengenalpasti serta menghtiung jumlah komponen dalam sesebuah campuran kimia. Sedikit kuantiti cecair sampel dicampurkan dengan pelarut cecair ...

Kaedah pengesanan planet luar sistem suria

Planet adalah satu sumber cahaya yang amat malap berbanding kepada bintang induk. Di samping itu, kesukaran intrinsik mengesan sumber cahaya yang amat sesamar, cahaya dari bintang induk menyebabkan silau yang mencuci keluar. Oleh sebab itu, hanya ...

Mikroskop elektron

Mikroskop elektron mampu membesarkan buriran terperinci dengan kuasa gandaan yang tinggi disebabkan penggunaan elektron dan bukannya cahaya untuk menyebar materia, pembesaran sehingga 500.000 kali ganda.

Resonans magnetik nuklear

Resonans magnetik nuklear adalah fenomena fizikal di mana nukleus dalam medan magnet statik yang kuat terganggu oleh medan magnet yang berayun lemah dan bertindak balas dengan menghasilkan isyarat elektromagnetik ciri frekuensi medan magnet pada ...

Biokejuruteraan

Biokejuruteraan atau kejuruteraan biologi merupakan aplikasi kejuruteraan dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan biologi dan perubatan. Kajian ini turut melibatkan kejuruteraan biomedikal. Prinsip biokejuruteraan turut praktikal dalam spek ...

Kejuruteraan biokimia

Kejuruteraan biokimia adalah satu cabang kejuruteraan kimia atau kejuruteraan biologi yang terutamanya berkaitan dengan reka bentuk dan pembinaan unit proses yang melibatkan organisma biologi atau molekul, seperti bioreaktor. Kejuruteraan biokimi ...

Kejuruteraan bioperubatan

Kejuruteraan bioperubatan didefinisikan sebagai aplikasi teknik dan prinsip kejuruteraan kepada bidang perubatan. Menurut Professor John G. Webster, kejuruteraan bioperubatan adalah disiplin ilmu yang mendepani pengetahuan dalam kejuruteraan, bio ...

Kejuruteraan bioproses

Kejuruteraan bioproses ialah satu pengkhususan kejuruteraan kimia atau kejuruteraan pertanian. Disiplin ini berkait dengan penghasilan dan pembangunan bahan-bahan biologi seperti biofarmaseutikal, biometabolit, bahan bakar bio, reka bentuk dan si ...

Kejuruteraan gempa bumi

Kejuruteraan gempa bumi ialah bidang sains yang mengambil berat tentang menjamin keselamatan masyarakat, persekitaran semulajadi mahupun buatan manusia daripada gempa bumi dengan mengehadkan risiko seismik kepada tahap yang boleh diterima dari se ...

Kejuruteraan marin

Kejuruteraan marin termasuk kejuruteraan bot, kapal, pelantar minyak dan sebarang kapal atau struktur laut lain, serta kejuruteraan oseanografi atau kejuruteraan lautan. Khususnya, kejuruteraan marin adalah disiplin yang mengaplikasikan sains kej ...

Kejuruteraan pengangkutan rel

Kejuruteraan pengangkutan rel ialah disiplin kejuruteraan berbagai-bagai aspek yang berurusan dengan reka bentuk, pembinaan dan pengendalian semua jenis sistem pengangkutan rel. Ia merangkumi berbagai-bagai disiplin kejuruteraan termasuk kejurute ...

Kejuruteraan kuasa

Kejuruteraan kuasa ialah satu cabang bidang kejuruteraan elektrik yang melibatkan sistem kuasa, khususnya penjanaan kuasa elektrik, penghantaran kuasa elektrik, pengagihan kuasa elektrik, pertukaran kuasa dan alat elektromekanik. Bidang ini juga ...

Kejuruteraan lebuh raya

Kejuruteraan lebuh raya ialah kajian tentang proses reka bentuk dan pembinaan lebuh raya serta jalan yang cekap dan selamat. Bidang ini yang berasal daripada disiplin kejuruteraan awam menjadi penting pada abad ke-20, dengan piawai kejuruteraan l ...

Kejuruteraan mekanik

Kejuruteraan mekanik adalah bidang kejuruteraan yang berkaitan dengan asas mekanik. Ia merupakan penggunaan prinsip fizik untuk menganalisis, mencipta, membuat dan menyelenggara mesin dan barangan berguna. Ia memerlukan pemahaman kukuh konsep-kon ...

Kejuruteraan nuklear

Kejuruteraan nuklear ialah cabang kejuruteraan yang berkaitan dengan kegunaan termasuk juga pelakuran nuklear nukleus atom dan/atau kegunaan fizik subatom, berdasarkan prinsip fizik nukleus. Dalam bidang kecil pembelahan nuklear, ia turut merangk ...

Kejuruteraan pembuatan

Kejuruteraan pembuatan adalah kejuruteraan yang berkaitan dengan pelbagai amalan pembuatan serta penyelidikan dan pembangunan sistem, proses, mesin, alat, dan perlengkapannya. Teknik pembuatan berkaitan dengan mesin yang menukar bahan mentah menj ...

Kejuruteraan pengeluaran petroleum

Kejuruteraan pengeluaran petroleum ialah cabang kejuruteraan petroleum. Jurutera pengeluaran petroleum mereka bentuk dan memilih peralatan subpermukaan untuk menghasilkan bendalir daripada telaga minyak dan gas. Kejuruteraan pengeluaran petroleum ...

Kejuruteraan penggerudian

Kejuruteraan penggerudian ialah cabang kejuruteraan petroleum. Jurutera pengggerudian mereka bentuk dan melaksanakan sebaik mungkin prosedur-prosedur untuk menggerudi telaga dengan selamat dan ekonomi. Mereka bekerja rapat dengan kontraktor pengg ...

Kejuruteraan perisian

Kejuruteraan perisian merupakan bidang mereka, melaksanakan dan mengubah perisian dengan mengaplikasikan konsep pembangunan dan amalan dari sains komputer, pengurusan projek dan kejuruteraan supaya ia lebih berkualiti, disenggara dan mudah dibina ...

Kejuruteraan petroleum

Kejuruteraan petroleum adalah bidang kejuruteraan yang meliputi kegiatan berkait rapat dengan pengeluaran hidrokarbon, sama ada minyak mentah atau gas asli. Cari gali dan Pengeluaran disifatkan termasuk dalam sektor huluan dalam industri minyak d ...

Kejuruteraan reservoir

Kejuruteraan reservoir merupakan cabang kejuruteraan petroleum yang mengaplikasikan prinsip saintifik dalam masalah saliran yang timbul semasa pembangunan dan pengeluaran reservoir minyak dan gas untuk mencapai perolehan yang berekonomi tinggi. B ...

Albert Speer

Berthold Konrad Hermann Albert Speer ; Mac 19, 1905 – September 1, 1981) ialah arkitek Hitler, yang pada tahun 1942 menjadi perancang utama bagi pergerakan ekonomi Jerman untuk Perang Dunia Kedua. Sebagai Menteri Persenjataan dan Pengeluaran Pera ...

Kees A. Schouhamer Immink

Kornelis Antonie Schouhamer Immink merupakan seorang ahli sains, ahli reka dan usahawan Belanda. Lebih dari 30 tahun, Kees Schouhamer Immink telah terlibat dalam pembangunan produk-produk perakam digital. Kajian beliau telah menghasilkan lebih ku ...

Fritz Todt

Fritz Todt adalah seorang jurutera pembinaan Jerman, tokoh kanan Nazi, yang naik dari "Inspektor Jeneral bagi Jalan Raya Jerman" dimana beliau menyelia pembinaan Autobahn Jerman ke jawatan Menteri Reich bagi Senjata dan Amunisi dimana beliau memi ...

Malapetaka Hindenburg

LZ 129 Hindenburg merupakan sebuah kapal udara zeppelin Jerman serta pesawat terbesar yang pernah dibina. Pesawat itu dinamakan sempena Presiden Jerman, Paul von Hindenburg, sebagaimana kebiasaan untuk menamakan semua kapal udara Jerman dengan na ...

Alah (kejuruteraan)

Suatu titik ialah titik dalam lengkung tegasan-terikan yang menandakan had pengakhiran sifat keanjalan dan permulaan sifat keplastikan sesuatu bahan. Suatu kekuatan alah atau tegasan ialah tegasan di mana sesuatu bahan mengalami alah. Sebelum tit ...

Baji

Baji ialah mesin ringkas berbentuk segi tiga yang mempunyai bucu tajam. Ia berfungsi dengan menukar arah daya yang dikenakan pada satu sisi kepada arah serenjang dengan sisi yang lain.

Kapi

Kapi atau takal ialah sejenis mesin ringkas yang terdiri daripada roda beralur dan pada alurnya diletakkan tali. Kapi digunakan untuk mengubah arah daya yang dikenakan.

Mekanik pepejal

Mekanik pepejal ialah cabang mekanik kontinum yang mengkaji kelakuan bahan pepejal, terutamanya gerakan dan ubah bentuk mereka di bawah tindakan kuasa, perubahan suhu, perubahan fasa, dan ejen luaran atau dalaman yang lain. Mekanik pepejal adalah ...