ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

1 November 1969 - 29 Jun 1972: Tan Sri Syed Zahiruddin bin Syed Hassan 1 Julai 1972 - 31 Julai 1974: Tan Sri Datuk Abdullah bin Ayub 1 Februari 2001 - 2005 - 30 Jun 2010: Tan Sri Ismail Adam 14 Disember 1995 - 14 Disember 1998: Tan Sri Dr. Mazlan ...

Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Di Malaysia, Pegawai Tadbir dan Diplomatik merupakan pegawai-pegawai berkelulusan ijazah universiti yang dilatih di INTAN. Biasanya lulusan INTAN menjadi pegawai barisan hadapan di Malaysia seperti pegawai daerah, pegawai kedutaan, duta dan sebag ...

Cuti berkursus

Cuti berkursus diberikan selama kepada pekerja kerajaan yang pergi kursus. Ia hendaklah memenuhi syarat Perintah Am 36 dan 56 Bab C’. Syaratnya: Pekerja yang dipilih sahaja / dibenarkanmengikuti kursus / latihan / pengajian bergaji penuh, separuh ...

Cuti gantian

Cuti gantian selama diberi mengikut Perintah Am 40 Bab C’ mulai 1 Januari 1974. Pekerja kerajaan tidak ada gaji lebih masa. Syaratnya:Telah bekerja lebih masa pada hari bekerja, hari cuti am dan hari kelepasan am mingguan. Boleh dikumpul 8 jam ke ...

Cuti jaga anak

Di Malaysia, cuti jaga anak tidak lebih 90 hari boleh diberi mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.9 Tahun 1991 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1998. Syarat: Selepas ibu cuti bersalin 60 hari. 90 hari tersebut dikira mulai hari ke-61 anak ...

Cuti kecederaan

Cuti kecederaan bergaji penuh selama diberi mengikut Perintah Am 27 dan 53 Bab C’ mulai 1 Januari 1974. Cuti ini diberi kepada kakitangan kerajaan yang cedera semasa bertugas rasmi dan habis cuti sakit. Lembaga Perubatan doktor hendaklah memperak ...

Cuti rehat khas

Cuti rehat khas selama 10 hari setahun diberikan khusus kepada guru dan pegawai perkhidmatan pendidiiakn kerana selama ini mereka dinafikan kemudahan sedemikian. Ia diberi kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk menggantikan Cuti Sambilan. J ...

Cuti sakit lanjutan

Cuti sakit lanjutan ialah sejenis cuti yang diberikan kepada pekerja awam di Malaysia. Cuti sakit lanjutan diberi mengikut Perintah Am 22 dan 53 Bab C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991. Kuatkuasa mulai 1 Januari 1974. Ia diberi setel ...

Cuti separuh gaji

Cuti separuh gaji selama 30-180 hari diberikan kepada pekerja awam Malaysia mengikut Perintah Am 13 dan 51 Bab C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991. Syaratnya mestilah saudara mara sakit dan lawatan ke luar negara yang diluluskan saha ...

Cuti tanpa gaji

Cuti tanpa gaji lazimnya merupakan cuti yang diminta oleh pekerja atau cuti akibat salah laku seorang pekerja. Sesebuah syarikat swasta yang mengalami masalah kewangan juga boleh menawarkan cuti tanpa gaji kepada pekerjanya. Ini membolehkan syari ...

Elaun harian

Elaun harian dibayar jika bertugas di luar ibu pejabat (lebih 8 jam, tetapi kurang 24 jam. Kadarnya separuh daripada kadar elaun makan berdasarkan Perintah Am 4.

Elaun makan

Elaun makan diberi kepada pekerja kerajaan Malaysia mengikut Perintah Am 42. Syaratnya:Mestilah kerja lebih 24 jam terus menerus di luar ibu pejabat lebih 25 km. Kadarnya 2½% daripada gaji pekerja kerajaan tersebut atau ke 5 sen paling hampir.

Elaun perjalanan

Elaun perjalanan diberi kepada pekerja kerajaan Malaysia. Kdar bayaran mengikut jadual iaitu bergantung kepada gaji anda dan silinder kenderaan yang layak. Contohnya pekerja Kelas A, gaji tidak kurang RM1.250 sebulan layak dan kereta 1.400 cc ke ...

Elaun pindah rumah

Elaun bertukar atau pindah rumah diberi kepada pekerja kerajaan Malaysia yang bertukar, bertukar kerana naik pangkat dan pindah rumah. Resit hendaklah dilampirkan. Kereta bukanlah barang dan perlu diangkut dengan feri, kontena dan sebagainya. Ant ...

Agensi Antidadah Kebangsaan

Agensi Antidadah Kebangsaan atau nama singkatanya iaitu AADK telah ditubuhkan secara rasminya pada 7 Februari, 1996. Penubuhannya diluluskan dengan menggabungkan Pasukan Petugas Anti Dadah dan Bahagian Rawatan dan Pemulihan sebagai Agensi Dadah K ...

Agensi Pengurusan Bencana Negara

Agensi Pengurusan Bencana Negara merupakan sebuah agensi pengurusan kecemasan kerajaan Malaysia. NADMA berfungsi sebagai penyelaras kepada agensi kerajaan yang terlibat dengan penguatkuasaan bencana. NADMA diletakkan di bawah Jabatan Perdana Ment ...

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Aras 3, Blok B7 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya Telefon: 88881267 88881263 Telefaks: 88883731

Bahagian Halal JAKIM

Sejarah penglibatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dalam memberi pengesahan status halal kepada makanan dan barangan gunaan Islam di Malaysia bermula pada tahun 1974, apabila Pusat Penyelidikan Islam, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Me ...

Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa

Fungsi Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa adalah: Merancang, menyelaras dan melaksana acara-acara rasmi kerajaan seperti sambutan perayaan Hari Kebangsaan, Ulang Tahun Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Har ...

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan

Bahagian Kabinet Perlembangan dan Perhubungan Antara Kerajaan merupakan jabatan kerajaan yang menyelaras perhubungan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri.

Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan

Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan merupakan salah satu daripada bahagian di Jabatan Perdana Menteri sebelum bergabung dengan Urusetia Perancangan Lembah Klang untuk membentuk Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang. ...

Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang

Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang merupakan agensi kerajaan yang bertanggung jawab memajukan Lembah Klang, Malaysia. BKWPPLK wujud hasil dari penggabungan dua 2 bahagian di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Bahagian ...

Bahagian Pengurusan Hartanah

Bahagian Pengurusan Hartanah ditubuhkan pada 1957 dikenali sebagai Pejabat Perumahan Kerajaan. Pada ketika itu, fungsinya tertumpu kepada hal kuarters kerajaan sahaja. Pada tahun 1960, Bahagian ini telah dipertanggungjawabkan mengendalikan Istana ...

Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia

Menjadikan Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia adalah nadi dan penggerak utama pentadbiran Jabatan Perdana Menteri yang menyediakan pengurusan cemerlang yang boleh dicontohi oleh semua agensi.

Biro Pengaduan Awam

Biro Pengaduan Awam merupakan agensi kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia untuk menangani aduan awam terhadap pekerja kerajaan, kekurangan dan penangguhan dalam perkhidmatan dan utiliti awam, dan undang-undang dan dasar awam. Mengan ...

Greentech Malaysia

Perbadanan Teknologi Hijau Malaysia atau Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia, didaftarkan sebagai Greentech Malaysia ialah sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan pada 2010. Agensi ini didahului oleh Pusat Tenaga Malaysia y ...

Institut Integriti Malaysia

Institut Integriti Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Syarikat pada 4 Mac 2004 berfungsi sebagai Syarikat Berhad Menurut Jaminan di bawah Jabatan Perdana Menteri bertujuan mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan Pelan Integriti Nasional y ...

Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan

Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan ialah agensi persekutuan Malaysia yang bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan membuat cadangan untuk pencegahan kecederaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. NIOSH terletak ...

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ialah agensi berkanun kerajaan Malaysia, ditubuhkan pada 3 Januari 2007. Penubuhannya telah dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Keselamatan Jalan Raya Bil.1/2006 pada 15 ...

Institut Terjemahan & Buku Malaysia

Institut Terjemahan & Buku Malaysia telah ditubuhkan pada 14 September 1993 bagi menyediakan prasarana industri terjemahan di Malaysia. ITBM merupakan sebuah syarikat berhad berkaitan kerajaan dan modal asas dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewan ...

Institut Wasatiyyah Malaysia

Institut Wasatiyyah Malaysia atau IWM ditubuhkan sejajar dengan iltizam YAB Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang telah mengetengahkan pendekatan kesederhanaan ataupun wasatiyyah dalam mengemudi umat dan nega ...

Jabatan Agama Islam Selangor

Jabatan Agama Islam Selangor adalah sebuah jabatan di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Pengarahnya terkini adalah Dato Haji Haris bin Kasim. Tujuan utama JAIS adalah untuk menguruskan hal ehwal Islam di negeri Selangor

Jabatan Akauntan Negara

Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah diwujudkan dengan jawatan Akauntan Negara Malaysia di bawah Kementerian Kewangan sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. JANM bermula dari satu bangunan pejabat yang kecil bertempat di Bangunan Life Insurance ...

Jabatan Audit Negara Malaysia

Jabatan Audit Negara adalah jabatan yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk menyelia kewangan di dalam Malaysia.

Jabatan Bantuan Guaman

Jabatan Bantuan Guaman) ialah satu badan kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia yang memberi bantuan perundangan dari segi nasihat dan juga bantuan guaman dalam perkara berkaitan dengan undang-undang kepada mereka yang kurang berkemam ...

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merupakan satu agensi bomba dan penyelamat di Malaysia. Perkataan "bomba" dalam Bahasa Melayu dipinjam daripada perkataan Portugis "bombeiros".

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Terengganu merupakan satu jabatan dalam kerajaan terengganu yang bertanggungjawab bagi mengurus hal-ehwal agama Islam dalam negeri Terengganu Darul Iman.

Jabatan Imigresen Malaysia

Jabatan Imigresen Malaysia merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ia menyediakan perkhidmatan kepada warganegara Malaysia, Penduduk Tetap dan Warganegara Asing yang berkunjung ke Malaysia. Ibu pejabat pertama Jabatan Imigr ...

Jabatan Kemajuan Masyarakat

Jabatan Kemajuan Masyarakat atau lebih sinonim dikalangan khalayak umum sebagai KEMAS adalah lanjutan jabatan dari Bahagian Pelajaran Dewasa yang telah ditubuhkan pada 1961 dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, ...

Jabatan Kerja Raya Malaysia

Jabatan Kerja Raya Malaysia ialah salah satu jabatan kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab membina dan menjaga infrastruktur awam di Malaysia seperti laluan persekutuan dan negeri, bangunan kerajaan, elektrik, air dan banyak lagi. Agensi ini te ...

Jabatan Meteorologi Malaysia

Jabatan Meteorologi Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air yang dipertanggungjawabkan untuk membekalkan pelbagai khidmat meteorologi, iklim dan geofizik bagi memenuhi keperluan negara dalam perkhidmatan meteorologi, i ...

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia merupakan salah satu jabatan kerajaan di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Jabatan ini berperanan menguruskan pengendalian eksplorasi mineral dan perlombongan galian serta melakukan penyiasatan dan pe ...

Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Apabila Kerajaan Negeri Pulau Pinang menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang pada 1 Julai 1959. Pihak Mampu bersama beberapa agensi yang berkaitan telah mengemukakan perakuan berkaitan Jabatan Fatwa melalui kajian penyusunan ...