ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia adalah salah satu agensi utama memungut hasil di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia diperbadankan pada 1 Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. ...

Lembaga Jurukur Tanah Malaysia

Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia adalah sebuah badan yang ditubuhkan pada 1 Mei 1958 di bawah Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958. Penubuhannya adalah bagi mengawalselia juruukur-juruukur tanah berlesen dan urusan-urusan berkaitan di Mala ...

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ialah sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani yang dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi kehidupan nelayan dan komuniti nelayan dan memajukan industri perikanan negara.

Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang

Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang atau PERDA adalah sebuah lembaga yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menyelia pembangunan pertanian di Pulau Pinang. Pengerusi dan pengurus PERDA masing-masing adalah YB Datuk Azhar Ibrahim dan Datuk Azmi Lateh.

Lembaga Koko Malaysia

Lembaga Koko Malaysia ialah agensi / lembaga yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan produktiviti tanaman dan industri koko di Malaysia. LKM diwujudkan melalui Akta Lembaga Koko Malaysia 1988 dan diletakkan di bawah Kementerian P ...

Lembaga Minyak Sawit Malaysia

Lembaga Minyak Sawit Malaysia merupakan badan yang bertanggungjawab merancang, menyelidik dan membangunkan industri minyak sawit dan kelapa sawit di Malaysia. LMSM terletak di bawah pentadbiran Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Mala ...

Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lembaga Pelabuhan Bintulu ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan pembinaan Pelabuhan Bintulu. Setelah Pelabuhan Bintulu di Tanjung Kidurong beroperasi, Lembaga Pelabuhan Bintulu menguruskan hal ehwal pelabuhan khususnya import dan eksport.

Lembaga Pelabuhan Miri

Lembaga Pelabuhan Miri di bawah Kementerian Pembangunan Infrasturktur dan Pengangkutan Negeri Sarawak terletak di Miri, Sarawak. Lembaga ini dibina bagi mengendalikan Pelabuhan Miri yang terletak bersebelahan. Kebanyakan urusan import dan eksport ...

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia adalah agensi kerajaan Malaysia ditubuhkan di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia menerusi Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994 bagi menjalankan fungsi-fungsi berkaitan dengan industri ...

Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah

Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah telah ditubuhkan pada 1964 dengan dimulai atas penggezetan Gunung Kinabalu sebgai titik utama dalam Taman Negara Kinabalu, dibawah perundangan Ordinan Taman Negara 1962 yang merangkumi keluasan tanah 75.3 ...

Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan

Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan atau FELCRA telah ditubuhkan pada tahun 1966. Matlamatnya ialah untuk membangunkan sektor luar bandar dengan membantu penduduk-penduduknya menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi negara Malaysia dan s ...

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

Lembaga Perlesenan Tenaga Atom atau Atomic Energy Licensing Board adalah sebuah badan penguatkuasa dan kawalselia aktiviti tenaga atom di Malaysia. Jabatan kerajaan ini adalah di bawah naungan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia dan ...

Lembaga Pertubuhan Peladang

Lembaga Pertubuhan Peladang LPP ditubuhkan pada 14 Februari 1973 melalui penggubalan Akta LPP 1973 Akta 110, Akta Lembaga Pertubuhan Peladang. Penubuhan LPP adalah bertujuan untuk memikul tanggungjawab membantu mempertingkat ekonomi dan sosial ma ...

Lembaga Urus Air Selangor

Lembaga Urus Air Selangor atau singkatannya LUAS adalah sebuah agensi setempat pengurusan sumber air dan lembangan sungai di Selangor. Ia ditubuhkan di bawah Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 setelah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sel ...

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan

Penubuhan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan adalah dibawah peruntukan Seksyen 44 & Enakmen Pentadbiran Syarak Negeri Selangor sebagaimana yang telah dikaji semula oleh Perintah Wilayah Persekutuan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan boleh dib ...

Majlis Anugerah Belia Negara Malaysia 2007

Majlis Anugerah Belia Negara Malaysia 2007 adalah suatu majlis yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk menghargai jasa-jasa belia di dalam mengharumkan Malaysia. Di dalam majlis tersebut, Datuk Shamsul Anuar Nasarah dinoba ...

Majlis Harga Negara

Majlis Harga Negara, adalah suatu badan yang diwujudkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, bertujuan untuk menstabilkan harga barangan keperluan pada 22 Januari 2008.Dua mekanisme yang akan digunakan iaitu kewujudan Stok Simpa ...

Majlis Konsultasi Perpaduan Negara

Majlis Konsultasi Perpaduan Negara merupakan sebuah badan baru yang ditubuhkan pada 11 September 2013. MKPN dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Najib Tun Abdul Razak pada 26 November 2013 iaitu ekoran Pilihan raya Umum Malaysia 2 ...

Majlis Pelabuhan Kebangsaan

Majlis Pelabuhan Kebangsaan diluluskan penubuhannya oleh Jemaah Kabinet Malaysia pada April 2010. Ia bertujuan memantapkan lagi daya saing pelabuhan negara di peringkat antarabangsa. MPK dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan. Anggota penal MPK ...

Majlis Tindakan Ekonomi Negara

Majlis Tindakan Ekonomi Negara atau The National Economic Action Council ditubuhkan pada 7 Januari 1998 sebagai badan penasihat kepada Kabinet untuk menangani krisis ekonomi yang timbul ketika itu.

MYNIC

MYNIC Berhad ialah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan dikawal oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mentadbir ruang nama bagi.my. MYNIC merupakan pentadbir tunggal untuk alamat web yang berakhir ...

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara adalah merupakan Jabatan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia. Ketua Pengarah masa kini adalah Dato Dr. Nadzri bin Yahaya.

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia memberi khidmat nasihat keselamatan perlindungan kepada Kerajaan Negeri, Kementerian, Jabatan dan agensi kerajaan dengan tujuan untuk membantu mengekalkan tahap keselamatan fizikal, keselamatan ...

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan yang asalnya dikenali sebagai Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Kuala Lumpur mengambil alih tanggungjawab sepenuhnya pentadbiran tanah Wilayah Persekutuan pada tahun 1975 apabila W ...

Pejabat Perbendaharaan Kelantan

Perbendaharaan Negeri Kelantan merupakan salah sebuah Jabatan Kerajaan Negeri Kelantan. Jabatan ini bertanggungjawab menetapkan dasar dan peraturan kewangan kerajaan negeri. Tanggungjawab ini juga termasuk mengawal selia semua jabatan negeri deng ...

Pejabat Perdana Menteri (Malaysia)

Menjamin liputan Media Massa yang sesuai untuk aktiviti-aktiviti YAB Perdana Menteri Menyedia dan menyelaras penyediaan ucapan, kata-kata aluan Dan lain-lain bentuk penyataan oleh YAB Perdana Menteri Menjalankan "Staff Functions" Dan tugas-tugas ...

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak Alamat: Tingkat 17, Bangunan Sultan Iskandar Jalan Simpang Tiga 93300 Kuching, Sarawak Telefon: 082-417733 Faks: 082-419452

Pejabat-pejabat tanah dan daerah di Terengganu

Sistem pentadbiran daerah di bawah Pegawai-pegawai daerah bermula di Terengganu Darul Iman pada tahun 1912. Pegawai-pegawai daerah Melayu telah dilantik untuk mentakbir tiga belas kawasan daerah sungai "river-districts" yang terdapat dalam sembil ...

Penasihat Sains

Penasihat Sains kepada Kerajaan Malaysia ialah sebuah jawatan yang pernah diwujudkan oleh kerajaan Malaysia. Ia berperanan menasihati Perdana Menteri dan jemaah menteri dalam aspek dasar, strategi dan rancangan pelaksanaan bagi penyelidikan dan p ...

Pendaftar Pertubuhan Belia

Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 atau dikenali sebagai Akta 668 mewajibkan persatuan belia diterajui belia tidak melebihi usia 40 tahun. Semua pertubuhan-pertubuhan belia hendaklah mendaftar dengan pejabat Pendaftar Pertubuhan Bel ...

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mengendalikan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan parti politik. Di bawah Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966, sesebuah pertubuhan ditakrifkan s ...

Jabatan Pengairan dan Saliran

Jabatan Pengairan dan Saliran ialah sebuah jabatan yang bertanggungjawab terhadap semua isu air di negara Malaysia.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ialah sebuah jabatan kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia.

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia ialah sebuah badan berkanun kerajaan Malaysia yang mentadbir Sistem Insurans Deposit bagi melindungi pendeposit. Peranan agensi ini telah diperluaskan bagi mentadbir Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Ins ...

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ialah sebuah agensi perdagangan luar kerajaan Malaysia. Peranan utamanya ialah membantu pengeksport Malaysia membangunkan dan mengembangkan pasaran eksport mereka. Ia ditubuhkan di bawah Akta MATRA ...

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam ialah sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan pada 1 Jun 2008 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan di bawah Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersiha ...

Perbendaharaan Malaysia

Perbendaharaan terletak di bawah Kementerian Kewangan dan objektif penubuhannya adalah untuk menggubal, melaksanakan dan memastikan dasar fiskal dan kewangan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi secara berterusan, menguatkan daya saing dan kebingk ...

Perbendaharaan Negeri Johor

Perbendaharaan Negeri Johor berperanan di dalam merancang, mengurus dan melaksanakan dasar-dasar kewangan dan belanjawan ke arah kedudukan kewangan negeri yang kukuh dan pertumbuhan sosio-ekonomi yang pesat serta pengagihan faedah-faedah pembangu ...

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ialah agensi pertahanan awam di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Dahulu dikenali sebagai JPA3 atau Rescue 991, kemudian dikenali sebagai JPAM.

Pertubuhan Keselamatan Sosial

Pertubuhan Keselamatan Sosial merupakan sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan bagi mentadbir dan melaksanakan skim keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Selain daripada itu, pertubuhan ini juga menyediakan pe ...

PPD Baling Sik

Pejabat Pendidikan Daerah Baling Sik merupakan sebuah pejabat pendidikan yang terletak di daerah Baling dan Sik, Kedah. Kedua-dua daerah ini dibahagikan kepada empat zon; Zon Baling, Zon Kuala Pegang, Zon Kuala Ketil, dan Zon Sik. Pejabat ini ter ...

Pusat Kandungan Kreatif Animasi Malaysia

Pusat Kandungan Kreatif Animasi Malaysia ditubuhkan di bawah inisiatif Koridor Raya Multimedia. Agensi ini ditubuhkan bagi menggalakkan lagi pembangunan kandungan kreatif di Malaysia. Bagi menyokong dan memangkinkan pertumbuhan industri kreatif M ...

Pusat Kegiatan Guru

Pusat Kegiatan Guru adalah merupakan sebuah unit yang ditubuhkan di bawah Pusat Sumber Pendidikan Negeri atau sekarang dikenali sebagai Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan di dalam rangkaian Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajar ...

Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis

Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis atau CPRC merupakan sebuah agensi yang ditubuhkan Kerajaan Malaysia di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 sebagai sebahagian daripada strategi keseluruhan dalam kesediaan pengurusan yang berkesan bagi mengha ...

Selcat

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor atau singkatannya Selcat, ditubuhkan oleh kerajaan negeri Selangor yang ditadbir Pakatan Rakyat. Tujuannya antara lain untuk mengesan sebarang penyelewengan ...

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia setelah mendapat bantahan daripada beberapa pihak terutama parti politik dan NGO yang tidak puas hati terhadap tahap hak asasi manusia di Malaysia. Hak asasi manusia seperti ...

Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Bertindak sebagai pemegang amanah dan untuk menguruskan apa-apa skim pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia untuk koperasi; Mengalakkan dan mempromosikan pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh d ...

Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang

Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang adalah sebuah badan berkanun bertanggungjawab terhadap pentadbiran Pelabuhan Pulau Pinang dan juga sebagai Pihak Berkuasa Pelabuhan dan juga Badan Kawal Selia bagi Jeti Teluk Ewa di Langkawi mulai 1 Januari 1999 ...

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah, atau singkatannya BPR ialah sebuah pertubuhan kerajaan Malaysia yang mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah jabatan penuh. Akhirnya pada 1 J ...

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat

Agensi Pengangkutan Awam Darat ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia pada hari Khamis, 3 Jun 2010. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak melantik Tan Sri Syed Hamid Albar sebagai pengerusi. Mohd. Nur Ismal Moham ...