ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93

Hans Bague Jassin

Hans Bague Jassin atau lebih dikenali dengan panggilan H. B. Jassin ialah seorang pengkritik sastera, pengumpul dokumen, dan profesor Indonesia. Beliau dilahirkan di bandar Gorontalo, Sulawesi, Indonesia, anak sebuah keluarga yang mencintai buku. ...

Hikayat Aceh

Hikayat Aceh merupakan salah satu kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Hikayat Aceh mengisahkan penguasaan Aceh di bawah Iskandar Muda dan ...

Hikayat Malim Dewa

Hikayat Malim Dewa merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang telah m ...

Kami, Perempoean

Kami, Perempoean ialah sebuah persembahan pentas 1943 dalam satu perbuatan oleh Armijn Pane. Drama enam watak berkisar konflik antara dua pasangan, dengan wanita menganggap lelaki yang tidak menginginkan untuk menyertai Pembela Tanah Air dan lela ...

Malajoe Batawi

Malajoe Batawi: Kitab deri hal Perkataan-Perkataan Malajoe, Hal Memetjah Oedjar-Oedjar Malajoe dan Hal Pernahkan Tanda-Tanda Batja dan Hoeroef-Hoeroef Besar ialah sebuah tatabahasa bahasa Melayu seperti yang dituturkan di Batavia yang ditulis ole ...

Nyanyi Sunyi (Amir Hamzah)

Njanji Soenji ; ialah sebuah himpunan puisi tahun 1937 oleh Amir Hamzah. Ditulis beberapa ketika selepas beliau dipaksa berkahwin dengan puteri Sultan Langkat, himpunan ini mengandungi 24 buah puisi berjudul dan beberapa buah puisi prosa. Ia dika ...

Padamu Jua

Padamoe Djoea ; ialah serangkap puisi sepanjang 28 baris karya Amir Hamzah. Puisi ini dimuatkan dalam himpunan puisi Amir Hamzah tahun 1937 berjudul Nyanyi Sunyi. Puisi ini merupakan karya Amir yang unggul yang amat dipuji. Pembacaannya pada amny ...

Poedjangga Baroe

Poedjangga Baroe, ialah majalah sastera avant-garde Indonesia yang diterbitkan antara Julai 1933 hingga Februari 1942. Majalah ini diasaskan bersama oleh Armijn Pane, Amir Hamzah, dan Sutan Takdir Alisjahbana. Semenjak awal kurun ke-20, orang tem ...

Carita Purnawijaya

Carita Purnawijaya atau dalam bahasa Belanda Poernawidjaja’s hellevaart of de volledige verlossing adalah sebuah karya sastera dalam bahasa Sunda Kuno. Hikayat ini mengenai perjalanan tokoh utama atau protagonis cerita, Purnawijaya ke neraka.

Sastera Jawa

Sejarah Sastera Jawa dimulai dengan sebuah batu bersurat yang ditemui di daerah Sukabumi, Pare, Kediri Jawa Timur. Batu bersurat yang dikenali sebagai Prasasti Sukabumi ini bertarikh 25 Mac tahun 804 Masihi. Kandungannya ditulis dalam bahasa Jawa ...

Sastera Jawa Baru

Sastera Jawa Baru muncul dengan kemasukan agama Islam di pulau Jawa dari Demak antara abad 15 - 16 Masehi. Dengan masuknya agama Islam, orang Jawa mendapatkan ilham baru dalam menulis karya sastera mereka. Maka pada masa-masa awal, zaman Sastera ...

Sastera Jawa Pertengahan

Sastera Jawa Pertengahan muncul di kerajaan Majapahit, mulai dari abad ke-13 sampai sekitar abad ke-16 Masehi. Setelah ini, sastera Jawa Pertengahan diteruskan di Bali menjadi Sastra Jawa-Bali. Pada masa ini muncul karya-karya puisi yang berdasar ...

Sastera Jawa-Bali

Bali ditakluk oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi. Setelah itu pemerintahan gaya Jawa diterapkan di Bali. Para bangsawan Bali juga berasal dari pulau Jawa. Setelah agama Islam berjaya bertapak di pulau Jawa semenjak abad ke-16 Masehi, ...

Senarai karya sastera yang diterbitkan di Asia Raja

Sejumlah enam puluh sembilan sajak, enam puluh cerita pendek, dan tiga siri diterbitkan di Asia Raja, sebuah akhbar di Hindia Timur Belanda dan awal Indonesia. Pertama kali diterbitkan pada 29 April 1942, beberapa bulan selepas Empayar Jepun meny ...

Sjair Abdoel Moeloek

Sjair Abdoel Moeloek ialah sebuah syair 1847 yang dikreditkan dengan pelbagai cara kepada Raja Ali Haji atau saudaranya Saleha. Ia menceritakan tentang seorang wanita yang melintas sebagai seorang lelaki untuk membebaskan suaminya dari Sultan Hin ...

Tjhit Liap Seng

Tjhit Liap Seng ialah sebuah novel 1886 oleh Lie Kim Hok. Ia dianggap sebagai novel Cina Melayu pertama.

Sastera Melayu

Sastera Melayu boleh dibahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:- Sastera Panji Sastera Sejarah Sastera Kitab Sastera Hikayat Sastera Epik Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Sastera Rakyat Kisah Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Kepusta ...

Bahwa Ini Hikayat Binatang

Bahwa Ini Hikayat Binatang merupakan sebuah buku yang dikarang oleh Munsyi Abdullah pada tahun 1846. Ia ditulis dalam tulisan rumi. Hikayat ini mengisahkan soal jawab mengenai pelbagai jenis haiwan yang diterjemah dari bahasa Inggeris ke dalam ba ...

Hikayat Panca Tanderan

Hikayat Panca Tanderan adalah sebuah hikayat dalam bahasa Melayu hasil karangan Abdullah Abdul Kadir Munshi. Hikayat ini merupakan adaptasi dari Panchatantra yang diterjemahkan dari Bahasa Tamil pada tahun 1835 dengan bantuan seorang teman Abdull ...

Gurindam Dua Belas

Menyunting Gurindam Dua Belas merupakan hasil karangan Raja Ali Haji yang masyhur. Sastrawan dan Pahlawan Nasional Indonesia dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Hikayat Hang Tuah

Hikayat Hang Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan yang merentasi sepanjang zaman naik turun kerajaan Empayar Melaka. Hang Tuah merupakan seorang laksamana yang terutama serta pahlawan Melayu yang taat kepada rajanya terutama semasa pemerintahan Su ...

Hikajat Djahidin

Hikajat Djahidin merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1879. Pengarangnya Tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang tela ...

Hikayat Abbas

Hikayat Abbas And Hikayat Nabi Allah Musa merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1866. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kes ...

Hikayat Abdullah

Hikayat Abdullah atau juga dikenali sebagai Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir 1849, Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi 1880 merupakan kisah pengembaraan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi. Ia selesai dikarang pada tahun 1845 dan pertama kali dit ...

Hikayat Abu Nawas

Hikayat Abu Nawas merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1884. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang tel ...

Hikayat Abu Shahmah

Hikayat Abu Shahmah merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1876. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang t ...

Hikayat Anggun Che’ Tunggal

Hikayat Anggun Che’ Tunggal merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1914. Ia merupakan satu cerita lisan yang disampaikan oleh Pawang Ana dan ditulis oleh Raja Haji Yahya. Ia adalah antara yan ...

Hikayat Asma Yatim

Hikayat Asma Yatim merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1886. Pengarangnya Tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang te ...

Hikayat Awang Sulong Merah Muda

Hikayat Awang Sulong Merah Muda merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1907. Ia merupakan satu cerita lisan yang disampaikan oleh Pawang Ana dan ditulis oleh Raja Haji Yahya dan diterbitkan o ...

Hikayat Badrul Basim

Hikayat Badrul Basim merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya Tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang telah ...

Hikayat Badrul Muin

Hikayat Badrul Muin merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya adalah Raja Aishah binte Raja Sulaiman Riau. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil ke ...

Hikayat Banjar

Hikayat Banjar merupakan sejarah Banjarmasin, Indonesia. Teks ini yang juga dikenali sebagai Hikayat Banjar dan Kota Waringin atau Sejarah Lambung Mangkurat, mengandungi sejarah raja-raja Banjar dan Kota Waringin di tenggara dan selatan Borneo be ...

Hikayat Caya Langkara

Hikayat Caya Langkara merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu. Pengarangnya Tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini.

Hikayat Ganja Mara

Hikayat Ganja Mara merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1897. Pengarangnya adalah Dato Saudagar Puteh Rahmatullah Alaih. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak has ...

Hikayat Gulbakawali

Hikayat Gulbakawali merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang diterjemah dari bahasa Hindi. Hikayat Gulbakawali bererti cerita bunga dan puteri Wijaya Mala dan ia diterjemahkan oleh almarhum Sheikh Mohd. Ali bin Ghulam Hussein ...

Hikayat Indera Bangsawan

Hikayat Indera Bangsawan merupakan salah satu daripada kesusasteraan bahasa Melayu yang ditulis sekitar 1899. Pengarangnya tidak diketahui. Ia antara karya yang masih terselamat sehingga hari ini. Pada masa kini Hikayat Indera Bangsawan menjadi s ...

Hikayat Indera Nata

Hikayat Indera Nata merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya Tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini.

Hikayat Indera Putera

Hikayat Indera Putera atau juga dikenali sebagai Hikayat Inderaputera, merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis sebelum 1700-an. Pengarangnya Tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. S ...

Hikayat Isma Dewa

Hikayat Isma Dewa merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Satu salinan terdapat di Dewan Bahasa dan Pustaka, Ma ...

Hikayat Jauhar Ma’Nikam

Hikayat Jauhar Ma’Nikam atau juga dikenali sebagai Hikayat Puteri Jauhar Manikam merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Hikayat Puteri Jauhar Manikam ini merupakan naskah Melayu lama yang be ...

Hikayat Jaya Lengkara

Hikayat Jaya Lengkara merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1884. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Pada masa kini Hikayat Jaya Lengkara ...

Hikayat Johor

Hikayat Johor ditulis oleh Haji Said Haji Sulaiman. Hikayat merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang mengisahkan sejarah keberadaan orang Bugis abad ke-19 di Riau dan Selangor. Ia dipercayai ditulis sekitar 1810 dan manuskrip ...

Hikayat Khalila Dan Damina

Hikayat Khalila Dan Damina merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1836. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu ...

Hikayat Khojah Maimun

Hikayat Khojah Maimun merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang tela ...

Hikayat Koris Mengendara Raja Alam

Hikayat Koris Mengendara Raja Alam merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1883. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraa ...

Hikayat Lima Temenggung

Hikayat Lima Temenggung merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya Tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang te ...

Hikayat Maharaja Puspa Wiraja

Hikayat Maharaja Puspa Wiraja merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1900. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Mel ...

Hikayat Mahraja Boma

Hikayat Mahraja Boma merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang telah ...

Hikayat Malik Saiful Lizan

Hikayat Malik Saiful-Lizan merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Banyak hasil kesusteraan Melayu yang telah m ...

Hikayat Malim Deman

Hikayat Malim Deman merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar. Pengarangnya tidak diketahui. Ia adalah antara yang masih terselamat sehingga hari ini. Hikayat ini mengisahkan latar keluarga wata ...