ⓘ Laju sudut ialah magnitud bagi halaju sudut, juga dikenali sebagai frekuensi sudut. Unit SI bagi laju sudut ialah rads. Jika suatu halaju sudut ω → = < ω x → ..

                                     

ⓘ Laju sudut

Laju sudut ialah magnitud bagi halaju sudut, juga dikenali sebagai frekuensi sudut. Unit SI bagi laju sudut ialah rad/s.

Jika suatu halaju sudut

ω → = < ω x →, ω y →, ω z → > {\displaystyle {\vec {\omega }}= \,}

maka, magnitudnya, laju sudut ialah

ω = ω x 2 + ω y 2 + ω z 2 {\displaystyle \omega ={\sqrt {\omega _{x}^{2}+\omega _{y}^{2}+\omega _{z}^{2}}}\,}