ⓘ Petunjuk geografi secara am satu petunjuk yang memberitahu pengguna bahawa barangan itu dihasilkan di sesuatu kawasan atau tempat tertentu dan mempunyai ciri ya ..

                                     

ⓘ Petunjuk geografi

Petunjuk geografi secara am satu petunjuk yang memberitahu pengguna bahawa barangan itu dihasilkan di sesuatu kawasan atau tempat tertentu dan mempunyai ciri yang tersendiri yang berkait rapat dengan tempat pengeluaran/geografinya serta dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti iklim dan tanah. Petunjuk geografi boleh digunakan sebagai pengiktirafan yang sesuatu barangan mempunyai sesuatu kualiti atau reputasi kerana asal geografinya.

Contoh barangan yang mendapat perlindungan petunjuk geografi adalah Sabah Tea, Tenom Coffee, Borneo Virgin Coconut Oil dan Sabah Seaweed. Keempat-empat barangan petunjuk geografi ini berasal dari negeri Sabah. Contoh lain adalah Sarawak Pepper iaitu produk lada hitam yang berasal dari Sarawak dan kini dikenali di peringkat antarabangsa.

                                     

1. Manfaat

Pemunya petunjuk geografi yang mendaftar mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi barangan petunjuk geografi bagi mendapat pengiktirafan dalam dan luar negara.

                                     
  • Tiga skim Kesatuan Eropah bagi petunjuk geografi dan kepakaran tradisional, yang dikenali sebagai Perlindungan Penamaan Asal Protected Designation of
  • Tamil Nadu. Kerajaan Tamil Nadu bercadang untuk memberikan status penunjuk geografi terhadap muruku Manapparai pada tahun 2010. ச ய ம ற dalam bahasa
  • LS Lintang Selatan Kedudukan lintang yang sedemikian itu merupakan petunjuk bahwa: Simpadan bagian utara wilayah Indonesia ialah 6º LU dan paling selatan
  • Paleogeografi ialah satu kajian geografi sejarah, secara amnya lanskap fizikal. Paleogeografi juga boleh merangkumi kajian persekitaran manusia atau kebudayaan
  • undang - undan adalah paten, hakcipta, cap dagangan, rekabentuk perindustrian, petunjuk geografi dan reka bentuk susun atur litar bersepadu. Varieti tumbuhan adalah
  • NAVD88. Apabila merujuk kepada ciri geografi seperti gunung pada peta topografi, perbezaan aras tinggi ditunjukkan menerusi garis kontur. Ketinggian gunung
  • menghukum mati Yesus Kristus Seneca yang Muda Strabo yang menulis buku Geografi Tacitus Tiberius Titus Trajan Vespasian Vitellius Wang Chong Yesus Kristus
  • dari sempadan Malaysia - Thailand sehingga ke Taiping di selatan. Dari segi geografi nya puncak Gunung Bintang merupakan batu sempadan t bagi daerah di dua
  • ketinggian sesuatu objek dari permukaan dasar, biasanya aras laut. Dalam geografi sekiranya dasar ialah aras laut, istilah aras tinggi atau dongakan lebih
  • Susun Atur Litar Bersepadu 2000. Seterusnya pada tahun 2001, Akta Petunjuk Geografi 2000 dikuatkuasakan. Dalam menghadapi perubahan pembangunan harta