ⓘ Tiga Puluh Sembilan Rencana-Rencana Agamawi. Pejuangan yang no1 Puluh Sembilan Rencana-Rencana adalah pernyataan terutama doktrin Anglikan. Rencana-rencana ters ..

                                     

ⓘ Tiga Puluh Sembilan Rencana-Rencana Agamawi

Pejuangan yang no1 Puluh Sembilan Rencana-Rencana adalah pernyataan terutama doktrin Anglikan. Rencana-rencana tersebut telah diisukan dari Konvokasi para imam Gereja Inggeris pada tahun 1571 dan dicetak dalam Kitab Doa-Doa Umum dan kitab-kitab doa Anglikan yang lain.

Rencana-rencana tersebut menunjukkan kelainan antara doktrin Anglikan dan Katolik, dan juga deklarasi konvensional keagamaan Kristian yang memegang teguh pada Tritunggal.

1) Iman kepada Tri Tunggal MahaSuci

2) kepada Firman ataupun Anak Tunggal Yahweh, yang datang kedunia sebagai Manusia

3) kepada turunnya Kristus ke dalam Kerajaan Maut

4) kepada Kebangkitan Kristus

5) kepada Roh Kudus

6) kepada Keutamaan Kitab Suci untuk Keselamatan

7) kepada Perjanjian Lama

8) kepada ketiga Tiga Pengakuan Iman

9) kepada Dosa Manusia dari Saat Kelahiran

10) kepada Kebebasan Diri

11) kepada Penerimaan Pahala

12) kepada Perbuatan-perbuatan Baik

13) kepada Perbuatan-perbuatan Baik sebelum Penerimaan Pahala

14) kepada Perbuatan yang Berlebihan dari apa yang dikehendaki Tuhan

15) kepada Hanya Kristus Sahaja yang Bebas dari Dosa

16) kepada Dosa setelah Pembaptisan

17) kepada Qada dan Qadar dan Rencana Yahweh

18) kepada Pemerolehan Keselamatan Hidup yang Kekal hanya dengan Nama Kristus

19) kepada Gereja

20) kepada Kuasa Gereja

21) kepada Kuasa Persidangan Agung

22) kepada Neraka Sementara

23) kepada Pengetuaan Jemaat

24) kepada Berkhutbah kepada Jemaat dalam bahasa yang dapat semua fahami

25) kepada Sakramen Baptisan dan Ekaristi sahaja

26) kepada Ketidaklayakan para Pengetua, tetapi masih juga mengerjakan Sakramen

27) kepada Pembaptisan

28) kepada Perjamuan Tuhan/Perjamuan Kudus

29) terhadap orang-orang Tak Beriman tidak dibenarkan untuk menjamah Jasad Kristus dalam Perjamuan Tuhan

30) kepada Perjamuan dua kenyataan

31) kepada Kerjaya Kristus yang selesai di atas Kayu Salib

32) terhadap Pernikahan para Imam

33) terhadap orang-orang Murtad dan bagaimana mereka wajib dipaling muka

34) kepada Adat Istiadat Gereja

35) kepada Doa-Doa Terutama

36) kepada perlantikan Uskup-Uskup dan Imam-Imam

37) kepada Majistret Awam

38) kepada Milik seorang Kristian

39) kepada Sumpah seorang Kristian