ⓘ Bahagian pentadbiran ..

Kawasan perbandaran

Kawasan pembandaran ialah entiti pentadbiran yang memiliki wilayah serta penduduk yang ditetapkan dengan jelas dan merupakan daerah serba guna, berbeza dengan daerah tujuan khas. Konsep "kawasan perbandaran" merangkumi kawasan bandar tetapi tidak terhad kepadanya. Sebaliknya, ia biasanya merupakan sebuah bandar raya, bandar, desa, atau sekumpulan kecil entiti-entiti yang tersebut. Kawasan perbandaran biasanya diperintah oleh seorang datuk bandar serta sebuah majlis bandar atau majlis perbandaran. Di kebanyakan negara, kawasan perbandaran ialah sebahagian pentadbiran kecil yang mempunyai pu ...

March

March dan mark merujuk kepada wilayah sempadan, misalnya Welsh Marches, daerah sempadan di antara England dan Wales. Berbeza dengan zon penampan bebas tentera, march boleh dikuasai oleh sebuah negara tunggal dan dikubui demi mempertahankannya daripada negara berjiran. Walaupun ia biasanya mempunyai keluasan yang lebih kurang sama dengan kaunti, ia dibezakan daripada kaunti biasa kerana kedudukannya yang lebih penting di sempadan sesebuah negara berdaulat. Setiap march diperintah oleh seorang marquis atau seorang bangsawan yang memiliki gelaran yang sepadan di negara-negara Eropah yang lain ...