ⓘ Ekologi manusia adalah suatu kajian antara disiplin mengenai hubungan di antara manusia dan alam sekitar semula jadi, persekitaran sosial dan alam ciptaan merek ..

                                     

ⓘ Ekologi manusia

Ekologi manusia adalah suatu kajian antara disiplin mengenai hubungan di antara manusia dan alam sekitar semula jadi, persekitaran sosial dan alam ciptaan mereka.

                                     

1. Menubuhkan jurusan ekologi manusia

Di AS, ekologi manusia didirikan sebagai suatu jurusan sosiologi pada zaman 1920an, walaupun ahli geografi menggunakan istilah ini lebih terdahulunya. Amos H. Hawley menerbitkan Human Ecology - A Theory of Community Structure pada 1950. Dia mendedikasikan buku pada salah seorang perintis dalam jurusan itu yang telah bermula mengarang karya itu dengan Hawley, R. D. McKenzie. McKenzie menggunakan istilah dalam kertas ini berjudul "The Ecological Approach to the Study of the Human Community," yang adalah Chapter III dari buku 1925, The City, oleh Robert E. Park dan Ernest W. Burgess. Hawley menyumbangkan pada karya-karya lain pada perkembangan jurusan itu. Pada 1961, seorang pembaca penting, Studies in Human Ecology, telah diterbitkan disunting oleh George A. Theodorson. College of the Atlantic, universiti pertama mendedikasikan secara eksklusif pada kajian ekologi manusia, diasaskan pada 1969 di Bar Harbor, Maine.

Pada zaman 1970an William R. Catton dan Riley E. Dunlap membina karya-karya lebih terdahulu oleh Robert E. Park and Hawley Chicago School. Satu gagasan utama Catton dan Dunlap adalah untuk pergi jauh dari paradigm Durkheimian pada menjelaskan fakta-fakta kemasyarakatan hanya dengan fakta-fakta kemasyarakatan. Daripada itu, mereka termasuk fakta fizikal dan biologi sebagai kedapatubahan berdikari mempengaruhi struktur kemasyarakatan dan fenomena kemasyarakatan lain. Perubahan paradigm ini dapat dijelaskan sebagai perubahan dari pandangan sosiologi klasik eksemptionalisme manusia ke suatu pandangan baru bergelar paradigm ekologi baru oleh Catton dan Dunlap. Manusia tidak lagi dilihatkan sebagai spesis pengecualian yang menggunakan budaya untuk menyesuaikan diri pada alam baru dan perubahan alam, dipengaruhi oleh kemasyarakatan daripada oleh kedapatubahan biologi, tetapi daripada itu salah spesis dari banyak lain yang berinteraksi dengan alam semulajadi yang terpaksa.

Bertentangan dengan Chicago School of Human Ecology dibangunkan oleh Park, Burgess, dan Mckenzie swaktu zaman 1920an, penyelidikan sezaman dalam ekologi kemasyarakatan pergi di luar jangkaan asas biologi dan ekonomi ekologi manusia untuk memberikan suatu tanggapan rentas disiplin yang lebih lebar di mana hubungan manusia-alam adalah secara sama dipengaruhi oleh tenaga alam fizikal, politik, legal, psikologi, budaya, dan masyarakat.

Sebaris percanggahan di antara paradigm baru ini dan pencapaian sosiologi klasik adalah menurunkan nilai masyarakat dan budaya. Ekologi manusia memandangkan masyrakat manusia dan penduduk manusia sebagai sebahagian dari ekosistem bumi. Dalam pandangan ini, sosiologi akan menjadi hanya suatu sub-disiplin ekologi -- ekologi khas spesis Homo sapiens sapiens. Sudah tentu, ini dilihat sebagai suatu penghinaan oleh banyak ahli sosiologi.

Ekologi manusia adalah secara pelbagai suatu sub-disiplin geografi, antropologi, psikologi, atau ekologi. Kemasukan atau pengecualian ekologi manusia dalam sisiologi yang betul berlainan di antara negara dan sekolah pemikiran sosiologi. Sosiologi alam adalah bidang sosiologi yang encompasses interaksi di antara manusia dan alam semulajadi, tetapi diakarkan dalam qanun methodological dan theoretical sosiologi. Kadang-kadang ekologi manusia dilihat sebagai sebahagian dari sosiologi alam, kadang-kadang ia dilihat sebagai sesuatu yang keseluruhannya berasingan. Pengaruh dapat juga dilihat sekali sekala di antara ekologi manusia dan bidang ekologi politik.

                                     

2. Petikan pada ekologi manusia

Ekologi manusia adalah sebuah jurusan yang menggunakan antardisiplin yang menggunakan suatu pencapaian holistik untuk menolong orang menyelesaikan masalah dan menambah potensi manusia dalam alam yang berhampiran mereka - pakaian, keluarga, rumah, dan masyarakat mereka. Ahli ekologi manusia mengalakkan keadaan baik individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, pencegahan, dan pemberian kuasa.

– University of Alberta, Dept. of Human Ecology

Ekologi manusia menjelajahi bukan hanya pengaruh manusia pada alam mereka tetapi juga pengaruh alam pada tingkah laku manusia, dan strategi penyesuaian diri mereka apabila mereka dapat memahami pengaruh-pengaruh itu dengan lebih baik.

– "What is Human Ecology?", Environmental Change Institute, Oxford University

"Dalam ketidakhadiran mana-mana duluan mari kita buat sementara waktu mentakrifkan ekologi manusia sebagai suatu kajian hubungan spatial dan temporal manusia sebagai dikesan oleh kuasa pilihan, pengedaran, dan penginapan alam." R.D. McKenzie 1925

                                     

3. Rujukan

  • Gross, Matthias. 2004. "Human Geography and Ecological Sociology: The Unfolding of a Human Ecology, 1890 to 1930 – and Beyond," Social Science History 28 4: 575-605.
  • Glaeser, Bernhard. 1996. "Humanökologie: Der sozialwissenschaftliche Ansatz," in Naturwissenschaften, 83: 145-152.
  • Bronfenbrenner, U. 1979. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0-674-22457-4
  • Arler, Finn ed. 2002. Humanokologi: Miljo, teknologi og samfund, Aalborg University Press
  • Ehrlich, Paul R; Ehrlich, Anne H.; Holdren, John P. 1973. Human Ecology: Problems and Solutions. San Francisco: Freeman.
  • Last, John. M. 1998. Human Ecology and Public Health, McGraw-Hill.
  • Buttel, Frederick H. 1986. "Sociology and the Environment: The Winding Road toward Human Ecology," International Social Science Journal 38: 337-356.
                                     

4. Pautan luar

  • Home Economics Archive: Tradition, Research, History HEARTH An e-book collection of over 1.000 classic books on home economics spanning 1850 to 1950, created by Cornell Universitys Mann Library, affiliated with Cornells College of Human Ecology.
  • Ecology di Curlie