ⓘ Nilai mutlak. Dalam matematik, Nilai mutlak atau nilai absolut atau modulus merupakan nilai bagi suatu nombor nyata tanpa tanda tambah atau tolak. Baik | a | {\ ..

                                     

ⓘ Nilai mutlak

Dalam matematik, Nilai mutlak atau nilai absolut atau modulus merupakan nilai bagi suatu nombor nyata tanpa tanda tambah atau tolak. Baik | a | {\displaystyle |a|} ataupun | − a | {\displaystyle |-a|} sama-sama bernilai a {\displaystyle a}. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 3 adalah 3, dan nilai mutlak dari –3 juga 3.

                                     

1. Terminologi dan penulisan

Jean-Robert Argand memperkenalkan istilah "module" pada tahun 1806 di Perancis khususnya untuk nilai mutlak nombor kompleks, dan perkataan itu akhirnya di terima dalam bahasa Inggeris pada tahun 1866 menjadi "modulus".

Istilah "nilai mutlak" telah digunakan sejak tahun 1806 di Perancis dan 1857 di England. Penulisan | a | diperkenalkan oleh Karl Weierstrass tahun 1841.

                                     

2. Maksud dan harta

Untuk semua nombor nyata a nilai mutlak dinyatakan dengan | a | a diapit garis vertikal dan didefinisikan sebagai:

| a | = { a, if a ≥ 0 − a, if a < 0. {\displaystyle |a|={\begin{cases}a,&{\mbox{if }}a\geq 0\\-a,&{\mbox{if }}a