ⓘ Autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran andaian dalam regresi lurus berganda. Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE maka dalam regresi lurus bergan ..

                                     

ⓘ Autokorelasi

Autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran andaian dalam regresi lurus berganda. Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE maka dalam regresi lurus berganda seharusnya tiada autokorelasi, iaitunilai covarian antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai kaitan sama dengan 0 untuk i ǂ j.