ⓘ Kesatuan Matematik Antarabangsa. Kesatuan Matematik Anatarabangsa merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang berperanan menggalakkan kerjasama ..

                                     

ⓘ Kesatuan Matematik Antarabangsa

Kesatuan Matematik Anatarabangsa merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang berperanan menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam memajukan ilmu matematik.

IMU merupakan ahli Majlis Sains Antarabangsa ICSU.

Objektif-objektif IMU termasuklah menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam matematik, mendukung Kongres Ahli Matematik Antarabangsa serta persidangan sains yang lain dan menggalakkan kegiatan matematik antarabangsa yang mampu menyumbang kepada pemajuan sains matematik baik tulen, gunaan atau pendidikan.

IMU juga menerbitkan buletin tahunan untuk melaporkan aktiviti-aktivitinya, serta pembaharuan dalam bidang matematik.