ⓘ Aritmetik merupakan cabangan paling lama dan paling asas matematik dan digunakan oleh hampir semua orang dalam kehidupan harian. Ia didefinisikan sebagai kajian ..

                                     

ⓘ Aritmetik

Aritmetik merupakan cabangan paling lama dan paling asas matematik dan digunakan oleh hampir semua orang dalam kehidupan harian. Ia didefinisikan sebagai kajian yang merekod ciri asas pelbagai operasi melibatkan nombor. Aritmetik berhubung rapat dengan teori nombor matematik.

                                     

1. Operasi aritmetik

Penambahan +

Operasi ini mencampurkan dua nombor atau lebih kepada satu nombor baru iaitu jumlah.

Lain

Operasi aritmetik lain termasuk peratus, punca kuasa dua, pengeksponenan, dan fungsi logaritma.

                                     

1.1. Operasi aritmetik Penolakan -

Penolakan merupakan operasi songsang penambahan. Hasil penolakan, iaitu perbezaan merupakan hasil tolakan subtrahend dari minuend. Kalau nilai minuend lebih besar daripada subtrahend, perbezaan akan menjadi nombor positif, dan vice versa. Kalau minuend sama dengan subtrahend, perbezaan akan menjadi sifar.

                                     

1.2. Operasi aritmetik Pendaraban ×

Pendaraban merupakan penambahan berkali-kali. Pendaraban antara dua nombor, dipanggil faktor menghasilkan hasil darab. Indentiti pendaraban ialah nombor 1, kerana apa-apa nombor yang didarab dengan 1 akan menghasilkan nombor itu yang sama.

                                     

1.3. Operasi aritmetik Pembahagian ÷

Pembahagiab pula merupakan songsang operasi pendaraban. Pembahagian satu nombor oleh satu nombor yang lain menghasiklan hasil darab. Pembahagian sesuatu nombor oleh nombor sifar akan menghasilkan nombor tak tertakrif.

                                     

1.4. Operasi aritmetik Lain

Operasi aritmetik lain termasuk peratus, punca kuasa dua, pengeksponenan, dan fungsi logaritma.

                                     

2. Pautan luar

  • What is arithmetic?
  • Maximus Planudes the Great Calculation an early western work on arithmetic at Convergence
  • Interactive Arithmetic Lessons and Practice
  • Talking Math Game for kids
  • MathWorld article about arithmetic
  • The New Students Reference Work/Arithmetic historical
  • Arithmetic Game
  • Math Games for kids and adults