ⓘ Senarai kemudahan kesihatan di Brunei. Berikut adalah senarai kemudahan kesihatan di Brunei. Ini termasuk hospital, pusat kesihatan komuniti dan klinik, kerajaa ..

                                     

ⓘ Senarai kemudahan kesihatan di Brunei

Berikut adalah senarai kemudahan kesihatan di Brunei. Ini termasuk hospital, pusat kesihatan komuniti dan klinik, kerajaan dan swasta.

                                     
 • Pusat Kesihatan Jubli Perak merupakan sebuah pusat kesihatan kerajaan yang terletak di Sengkurong di Daerah Brunei - Muara, Brunei Ianya menyediakan perkhidmatan
 • Pusat Kesihatan Pengkalan Batu merupakan sebuah pusat kesihatan kerajaan yang terletak di Kampong Limau Manis di Daerah Brunei - Muara, Brunei Ianya menyediakan
 • Pusat Kesihatan Berakas merupakan sebuah pusat kesihatan kerajaan yang terletak di Lambak Kanan di Daerah Brunei - Muara, Brunei Ianya menyediakan perkhidmatan
 • kampung - kampung di bawah Mukim Gadong A dan Mukim Gadong B Senarai kemudahan kesihatan di Brunei Inggeris Ministry of Health - Pengiran Anak Puteri Hajah
 • menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan umum kepada penduduk di Mukim Seria. Senarai kemudahan kesihatan di Brunei Ministry of Health - Seria Health
 • Pusat Kesihatan Muara merupakan sebuah pusat kesihatan kerajaan yang terletak di Pekan Muara di Daerah Brunei - Muara, Brunei Ianya menyediakan perkhidmatan
 • perkhidmatan penjagaan kesihatan umum bagi penduduk kampung - kampung di bawah Mukim Telisai. Senarai kemudahan kesihatan di Brunei Ministry of Health
 • kesihatan umum kepada penduduk kampung - kampung di bawah Mukim - Mukim Kiudang, Lamunin, Rambai, Tanjong Maya dan Ukong. Senarai kemudahan kesihatan di Brunei
 • Sungai Asam di Daerah Brunei - Muara, Brunei Ianya menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan umum kepada penduduk kampung - kampung di bawah Mukim - Mukim Burong
 • Pusat Kesihatan Jubli Emas merupakan sebuah pusat kesihatan kerajaan yang terletak di Kampong Bunut Perpindahan di Daerah Brunei - Muara, Brunei Ianya menyediakan
 • perkhidmatan penjagaan kesihatan umum kepada penduduk di kampung - kampung di bawah Mukim Liang. Senarai kemudahan kesihatan di Brunei Ministry of Health