ⓘ Sains - Sains, Cereka sains, sosial, Islam dan sains, bumi, komputer ..

Sains

Sains) merupakan sebuah proses pengumpul dan penyusunannya. Perkataannya datang daripada bahasa Latin scinetia. Dan seperti proses resapan maklumat yang lain, sains bermula dengan pengalaman, dan kemudiannya mendapatkan fakta dan peraturan daripadanya. Cara sains mengkaji sesuatu perkara adalah dengan melihatnya dengan teliti, mengukurnya, membuat uji kaji, dan dengan cuba menerangkan mengapa sesuatu perkara terjadi. Mereka yang melakukan perkara ini dipanggil ahli sains. Setiap pakar sains perlu berhati-hati apabila memberi penerangan mengenai sesuatu yang mereka kaji. Mereka bertanding u ...

Cereka sains

Cereka sains atau fiksyen sains merupakan satu genre cereka luas yang sering melibatkan spekulasi berdasarkan sains dan teknologi sekarang dan masa hadapan. Cereka sains sering mengetengahkan kesan teknologi kepada individu manusia, masyarakat, negara dan dunia. Boleh dijumpai dalam buku, seni, televisyen, filem, permainan video, teater dan media lain. Dalam konteks organisasi atau pemasaran, cereka sains boleh sinonim dengan makna yang lleih luas bagi cereka spekulatif, melingkungi karya kreatif yang mengandungi unsur imaginatif yang tidak ditemui dalam realiti kontemporari; ini termasukl ...

Sains sosial

Sains sosial atau sains kemasyarakatan merupakan penggunaan kaedah saintifik untuk mengkaji bidang kemanusiaan di dunia ini. Ia juga dikenali sebagai kajian sosial / kajian kemasyarakatan yang berlaku dalam dunia sosial dan fenomena yang berlaku dalam dunia sosial yang melibatkan manusia. Bidang Sains Sosial merangkumi: Linguistik Antropologi Komunikasi Psikologi Sosiologi Pendidikan Ekonomi Etimologi Istilah sains sosial mengikut A New Dictionary of Sociology Mitchell, 1979 secara umumnya digunakan untuk sebarang bentuk pengajian yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Secara khusus ...

Islam dan sains

Hubungan sains dan Islam adalah suatu hal kontroversi. Dalam dunia Islam, banyak mempercayai bahawa sains moden pertama kali dikembangkan dalam dunia Islam daripada di Eropah dan negara Barat, bahawa "semua kekayaan ilmu di dunia sebenarnya berpunca dari Tamadun Islam," dan apa orang bergelar "kaedah saintifik", adalah sebenarnya "kaedah Islam." Umat Islam sering memetik ayat 239 dari Surah Al-Baqarah - - Dia yang mengajarmu apa yang kamu tidak ketahui. - - dalam sokongan pemandangan mereka bahawa al-Quran mempromosikan kemilikan ilmu baru. Dalam percanggahan yang jelas, pihak yang lain bi ...

Sains bumi

Sains bumi, merupakan satu bidang yang merangkumi semua bidang sains berkaitan dengan bumi. Ia termasuk aliran utama seperti, geofizik, meteorologi, geografi fizikal, mineralogi, paleontologi, sedimentologi, hidrologi, dan geodesi. dan sains alam sekitar merupakan diantara bidang yang merupakan cabang Sains bumi. Walaupun dipertikaikan, sains bumi bolehlah dianggap sebagai satu cawangan sains planet. Ia boleh dianggap sebagai satu kes istimewa, kerana merupakan satu-satunya planet yang mempunyai hidupan. Kajian mengenai sains bumi boleh dibahagikan kepada 4 bahagian: Geologi - kajian menge ...

Sains komputer

Sains komputer secara umumnya adalah pengkajian perhitungan dan pemprosesan maklumat, sama ada dari segi perkakasan mahupun perisian.Seseorang yang pakar dalam bidang perkomputeran dipanggil Saintis Komputer. Ini adalah kerana sains komputer merupakan salah satu cabang daripada aliran sains. Skop sains komputer masih tidak dapat dipisahkan dengan jelas memandangkan bidang ini meliputi aspek yang amat luas dalam kehidupan manusia dan skopnya akan terus berkembang selari dengan perkembangan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, pada suatu masa dahulu telefon bimbit lebih dikaitkan dengan bidan ...